Bảng giá Taxi Nội Bài

Bảng giá taxi nội bài - noibaigo.vn

LOẠI XE Hà Nội – Nội Bài Nội Bài – Hà Nội Hai chiều
4 chỗ 160.000đ 220.000đ 360.000đ
5 chỗ 180.000đ 250.000đ 390.000đ
7 chỗ 230.000đ 300.000đ 440.000đ
16 chỗ 350.000đ 450.000đ 680.000đ
Đi ghép 110.000đ 180.000đ  

BẢNG GIÁ HÀ NỘI ĐI NGOẠI TỈNH

Tuyến đường Xe 4 chỗ Xe 5 chỗ Xe 7 chỗ
Hà Nội – Tam Đảo 700.000 VNĐ 850.000 VNĐ 950.000 VNĐ
Hà Nội – Hải Phòng 990.000 VNĐ 1.210.000 VNĐ 1.310.000 VNĐ
Hà Nội – Đồ Sơn 1.080.000 VNĐ 1.320.000 VNĐ 1.420.000 VNĐ
Hà Nội – Hạ Long 1.350.000 VNĐ 1.650.000 VNĐ 1.750.000 VNĐ
Hà Nội – Nam Định 765.000 VNĐ 935.000 VNĐ 1.035.000 VNĐ
Hà Nội – Ninh Bình 855.000 VNĐ 1.045.000 VNĐ 1.145.000 VNĐ
Hà Nội – Thái Bình 955.000 VNĐ 1.165.000 VNĐ 1.265.000 VNĐ
Hà Nội – Thanh Hóa 1.485.000 VNĐ 1.650.000 VNĐ 1.750.000 VNĐ
Hà Nội – Sầm Sơn 1.575.000 VNĐ 1.750.000 VNĐ 1.850.000 VNĐ
Hà Nội – Cửa Lò 2.610.000 VNĐ 2.900.000 VNĐ 3.000.000 VNĐ
Hà Nội – Hải Dương 525.000 VNĐ 580.000 VNĐ 680.000 VNĐ
Hà Nội – Hà Nam 585.000 VNĐ 715.000 VNĐ 815.000 VNĐ
Hà Nội – Thái Nguyên 800.000 VNĐ 930.000 VNĐ 1.030.000 VNĐ
Hà Nội – Sapa 2.700.000 VNĐ 3.300.000 VNĐ 3.400.000 VNĐ

* Hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn và báo giá miễn phí
* Để được phục vụ tốt nhất, vui lòng đăng ký xe trước 30 – 60 phút

BẢNG GIÁ NỘI BÀI ĐI NGOẠI TỈNH

Tuyến đường Xe 4 chỗ Xe 5 chỗ Xe 7 chỗ
Nội Bài – Nam Định 1.040.000 VNĐ 1.220.000 VNĐ 1.320.000 VNĐ
Nội Bài – Thái Bình 1.320.000 VNĐ 1.420.000 VNĐ 1.520.000 VNĐ
Nội Bài – Thanh Hóa 1.690.000 VNĐ 1.790.000 VNĐ 1.890.000 VNĐ
Nội Bài – Ninh Bình 1.130.000 VNĐ 1.330.000 VNĐ 1.430.000 VNĐ
Nội Bài – Hải Phòng 1.330.000 VNĐ 1.430.000 VNĐ 1.530.000 VNĐ
Nội Bài – Hoà Bình 970.000 VNĐ 1.130.000 VNĐ 1.230.000 VNĐ
Nội Bài – Quảng Ninh 1.495.000 VNĐ 1.705.000 VNĐ 1.905.000 VNĐ
Nội Bài – Bắc Ninh 400.000 VNĐ 450.000 VNĐ 540.000 VNĐ
Nội Bài – Bắc Giang 585.000 VNĐ 635.000 VNĐ 715.000 VNĐ
Nội Bài – Thái Nguyên 500.000 VNĐ 600.000 VNĐ 700.000 VNĐ
Nội Bài – Yên Bái 1.240.000 VNĐ 1.340.000 VNĐ 1.540.000 VNĐ
Nội Bài – Tuyên Quang 970.000 VNĐ 1.130.000 VNĐ 1.330.000 VNĐ
Nội Bài – Sapa 2.500.000 VNĐ 2.600.000 VNĐ 2.700.000 VNĐ
Nội Bài – Phú Thọ 610.000 VNĐ 790.000 VNĐ 890.000 VNĐ

* Hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn và báo giá miễn phí
* Để được phục vụ tốt nhất, vui lòng đăng ký xe trước 30 – 60 phút

 

090-448-6661